Zarządzenie Nr 464/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 06 maja 2014 roku. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 464/2014
Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 06 maja 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.

zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 czerstwa  2014 r. III  przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż działki położonej w Przesławicach  o pow. 0,1100 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 99/2 (grunty orne) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00022830/8  
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .

§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (8 maja 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 maja 2014, 10:13:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911