Zarządzenie Nr 482/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 lipca 2014 roku.

Zarządzenie Nr 482/2014
Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 18 lipca 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.

zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia  30 września  2014 r. I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową   częścią gruntu  położonego w Plesewie   gm. Łasin oznaczonej w ewidencji jako działka dz. Nr 60/29  o pow. 0,851 ha  zapisanej w KW TO1U/00033124/6.
 
  
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (22 lipca 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (22 lipca 2014, 12:10:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583