Zarządzenie Nr 499/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014.

Zarządzenie Nr  499/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art.25 ust li 2 w związku z art.23 ust.l pkt. 7 oraz art. 40 ust.l ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.), oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr XXXVIII/235/2014 z dnia 26-09-2014 r.
zarządzam co następuje :

§1

Przeznacza się do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w Starym Błonowie gm. Łasin o pow. 0,4500 ha , oznaczonej ewidencji jako działka nr 3 (tereny różne ) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO 1 U/00022205/8 , stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§2

Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (7 października 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (20 października 2014, 11:25:04)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (20 października 2014, 11:32:08)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 628