Zarządzenie Nr 502/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 502/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art.13 ust 2 i 2a w związku art. 11 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr XXXVIII /238 /2014 z dnia 26-09-2014 r.

zarządzam co następuje :

§1

Darować Powiatowi Grudziądzkiemu nieruchomość o powierzchni 0,189 ha położonej w Nowych Mostach  gmina Łasin , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 71/2 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KWTOlU/00028373/0, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

§2

Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (7 października 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (20 października 2014, 11:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524