Zarządzenie Nr 506/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 506/2014

Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 16 października 2014 roku
.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.

zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia  30 listopada   2014 r. II przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową   częścią gruntu  położonego w Plesewie   gm. Łasin oznaczonej w ewidencji jako działka dz. Nr 60/29  o pow. 0,851 ha  zapisanej w KW TO1U/00033124/6.
 
    
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (17 października 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (22 października 2014, 14:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541