Zarządzenie Nr 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 16 marca 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR   58/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
.

Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r ., poz.518 z późn. zm./,oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr V/18/2014 z dnia 30-12-2014 r.
zarządzam co następuje :

§ 1.
Przeznacza się do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 35 wraz z pomieszczeniami przynależnymi , udziałem w nieruchomości wspólnej i częścią gruntu ,położonego w Plesewie gm. Łasin ,oznaczona jako działka nr 60/29,dla której  Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00033129/1, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .
§ 2.
Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 
                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Łasin                       Rafał Kobylski


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 kwietnia 2015, 15:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886