Zarządzenie Nr 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  72/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 01 kwietnia 2015 r.


         w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.518, ze zmianami/.

zarządzam, co następuje

§ 1.
Przeprowadzić w terminie do dnia  28 maja  2015 r. IV przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową   częścią gruntu  położonego w Plesewie   gm. Łasin oznaczonej w ewidencji jako działka dz. Nr 60/29  o pow. 0,851 ha  zapisanej w KW TO1U/00033129/1.  
§ 2.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r .
§ 3.
Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 


Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 kwietnia 2015, 15:14:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443