Zarządzenie Nr 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  77/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 23 kwietnia  2015 r.


 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r. ,poz.518 ze zmianami/.

zarządzam, co następuje

§ 1.Przeprowadzić w terminie do dnia 28 czerwca  2015 r. I  przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż działki położonej w Wydrznie  o pow. 0,5205 ha oznaczonej w ewidencji jako działka nr 113/31 (grunty orne ,pastwiska) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00027818/3, z ustanowieniem służebności drogi przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 113/3 pasem 4 m
wzdłuż działki nr 113/21.
   
§ 2.Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .

§ 3.Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeniaBurmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (24 kwietnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 kwietnia 2015, 10:19:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 512