ZARZĄDZENIE NR 103/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 10 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR   103/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 10 lipca 2015 r.


w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r. ,poz.518 ze zmianami/.

zarządzam, co następuje

   § 1.Przeprowadzić w terminie do dnia 18 września 2015 r. II przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż działki położonej w Wydrznie  o pow. 0,5205 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 113/31 (grunty orne ,pastwiska) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00027818/3, z ustanowieniem służebności drogi przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 113/3 pasem 4 m
wzdłuż działki nr 113/21.
.    

§ 2.Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .

§ 3.Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeniaBurmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (10 lipca 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (14 lipca 2015, 11:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369