Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 czerwca 2016 r.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr  232/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2015 r. ,poz.1774 ze zmianami/.

zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić w terminie do dnia 15sierpnia 2016 r. I przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż działki położonej w Szonowie Szlacheckim  o pow. 0,0444 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 40/3 (grunty mieszkaniowe B) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00021232/9.   

§2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .

§3. Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (24 czerwca 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 czerwca 2016, 14:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334