ZARZĄDZENIE NR 277/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

ZARZĄDZENIE NR 277/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 12 października  2016 r.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2015 r. ,poz.1774 ze zmianami/.

zarządzam, co następuje

§ 1.Przeprowadzić w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. I przetarg ustny ograniczony:
na sprzedaż działki położonej w Plesewie o pow. 0,8000 ha oznaczonej w ewidencji jako działka nr 176 (grunty orne i nieużytki ) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00057070/6.
.    

§ 2.Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .
§ 3.Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (12 października 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 października 2016, 13:33:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434