Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, sala konferencyjna , w piwnicy w dniu 20 lutego 2014r. godzina 12:00

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna , w piwnicy  w dniu 20 lutego  2014r. godzina 12:00
na zbycie następujących nieruchomości :

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 37,30 m2  składający się z 1 pokoju ,kuchni ,strychu , położonego na poddaszu budynku mieszkalnego w Szczepankach 35 gm. Łasin wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego ,oraz ułamkową częścią gruntu .
Do lokalu przynależy piwnica o pow.2,70 m2 ,współudział w gruncie 40/264 części działki nr 255/2 o pow.1497 m2, zapisanej w KW 29682,  na której znajduje się budynek .

cena wywoławcza wynosi : 18.600,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. wpłacą  wadium w gotówce  w wysokości  podanej w ogłoszeniu w terminie
do 17-02- 2014r.  na konto depozytowe urzędu(nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007)  z podaniem  numerów lokalu i budynku   na które wpłaca  się wadium.

2.Wpłata wadium  w wysokości: -- 1.900,00 zł
3.Postąpienie wynosi 200 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego  2014 r. o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Wylicytowana  kwota  stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego i płatna jest w terminie 14 dni od dnia odbycia  przetargu (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) .
 6.Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 14 dni powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Termin zawarcia  umowy  notarialnej sprzedaży  nieruchomości  zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
8.Zastrzegamy  sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  podając  przyczynę.
9.Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy Łasin – pok. 17 – tel. 056/ 466 50 43
10.Na podstawie zarządzenia nr 421/2014 z dnia  16 -01-2014 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (16 stycznia 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 stycznia 2014, 07:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6185