Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,sala konferencyjna , w piwnicy w dniu 11 września 2014r

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna , w piwnicy  w dniu 11 września 2014r. godzina 10:00
na zbycie następujących nieruchomości :

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 24,70 m2  składający się z 1 pokoju , położonego na poddaszu 1 piętrze budynku mieszkalnego w Plesewie 35 gm. Łasin wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego ,oraz ułamkową częścią gruntu ,współudział w gruncie 444/5081 części działki nr 60/29 o pow.851 m2, zapisanej w KW TO1U/00033124/6,  na której znajduje się budynek .

cena wywoławcza wynosi :  10.500,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. wpłacą  wadium w formie pieniężnej  w wysokości  podanej w ogłoszeniu w terminie
do 08-09- 2014r.  na konto depozytowe urzędu(nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007)  z podaniem  numerów lokalu i budynku   na które wpłaca  się wadium.
2.Wpłata wadium  w wysokości: -- 1.000,00 zł
3.Postąpienie wynosi 150 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 11 września  2014 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Wylicytowana  kwota
  stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego i płatna jest w terminie 14 dni od dnia odbycia  przetargu (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) .
 6.Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 14 dni powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Termin zawarcia  umowy  notarialnej sprzedaży  nieruchomości  zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
8.Zastrzegamy  sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  podając  przyczynę.
9.Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy Łasin – pok. 17 – tel. 056/ 466 50 43 wew.28
10.Na podstawie zarządzenia nr   482/2014 z dnia  18-07-2014 r.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (22 lipca 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (22 lipca 2014, 12:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5988