Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, sala konferencyjna , w piwnicy w dniu 14 maja 2015r

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna , w piwnicy  w dniu 14 maja 2015r. godzina 10:00
na zbycie następujących nieruchomości :

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 24,70 m2  składający się z 1 pokoju , położonego na poddaszu 1 piętrze budynku mieszkalnego w Plesewie 35 gm. Łasin wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego ,oraz ułamkową częścią gruntu ,współudział w gruncie 444/5081 części działki nr 60/29 o pow.851 m2, zapisanej w KW TO1U/00033129/1,  na której znajduje się budynek .

cena wywoławcza wynosi :  5.200,00 zł .


Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. wpłacą  wadium w formie pieniężnej  w wysokości  podanej w ogłoszeniu w terminie
do 11-05- 2015r.  na konto depozytowe urzędu(nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007)  z podaniem  numerów lokalu i budynku   na które wpłaca  się wadium.
2.Wpłata wadium  w wysokości: -- 500,00 zł
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja  2015 r. o godz.10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Wylicytowana  kwota  stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego i płatna jest w terminie 14 dni od dnia odbycia  przetargu (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) .
 6.Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 14 dni powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Termin zawarcia  umowy  notarialnej sprzedaży  nieruchomości  zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
8.Zastrzegamy  sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  podając  przyczynę.
9.Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy Łasin – pok. 17 – tel. 056/ 466 50 43 wew.28
10.Na podstawie zarządzenia nr  72/2015 z dnia   01-04-2015 r.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 .09.  2014 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 20 .11. 2014r.,
Trzeci  przetarg odbył się w dniu 19 .02. 2015r.,

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 kwietnia 2015, 15:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5624