Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),  w związku ze złożeniem,  w dniu 3 lipca 2020 r., przez Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Tysiąclecia 3,  86-320 Łasin oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  pod nazwą „Obóz sportowy dla dzieci ukierunkowany na zajęcia piłki nożnej", Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podaje treść oferty do publicznej wiadomości. 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (6 lipca 2020)
Opublikował: Joachim Grabowski (9 lipca 2020, 09:08:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364