2018

2018

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)  w związku  z wpływem  w dniu 29 czerwca [...]

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką pożytku publicznego na spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu  zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką pożytku publicznego na spotkanie informacyjne w dniu 22.01.2018 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy [...]

metryczka