Archiwum

Archiwum

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  w związku z wpływem  w dniu 30 czerwca 2017 r. r. oferty  Ludowego [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina  z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje [...]

KOKiS.525.2.2014Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

KOKiS.525.2.2014Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową  na realizację zadania publicznego        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego.

        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.)  w związkuz [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku [...]

metryczka