Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania opinii do załączonego projektu  „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od dnia 25 września 2020 r. do dnia 8 października 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl .


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (22 września 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (22 września 2020, 14:02:34)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (5 maja 2023, 08:25:05)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421