Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),  w związku ze złożeniem,  w dniu 15 lipca 2021 r., przez  Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Tysiąclecia 3,  86-320 Łasin oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pod nazwą „Wypoczynek letni na sportowo", Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podaje treść oferty do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (16 lipca 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lipca 2021, 10:14:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509