Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania opinii do załączonego projektu  „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łasin
.
Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od dnia 20 września 2021 r. do dnia 4 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (15 września 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 września 2021, 11:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541