Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do zgłaszania opinii do załączonego projektu  „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łasin lub prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łasin. 
 
Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 3 października 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl . 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (15 września 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 września 2022, 10:00:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433