Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), w związku ze złożeniem,  w dniu 3 marca 2023 r., przez Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję "STAL"  ul. Sportowców 1-3, 86-300 Grudziądz oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie promocji sportu poprzez organizację imprez o zasięgu ponadlokalnym  pod nazwą „XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza", Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podaje treść oferty do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (9 marca 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 marca 2023, 10:11:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443