Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), w związku ze złożeniem, w dniu 23.06.2023 r., przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szonowie Szlacheckim, Szonowo 69, 86-320 Łasin, oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pn. „Kolonie letnie dla młodzieży w ramach promocji zdrowego stylu życia”, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podaje treść oferty do publicznej wiadomości.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, p. 21.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (28 czerwca 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (28 czerwca 2023, 14:20:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564