Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. ORA.525.3.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), w związku ze złożeniem,
w dniu 13.07.2023 r., przez Ludowy Klub Sportowy „Piast” w Łasinie, ul. Tysiąclecia 3, 86-320 Łasin, oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Obóz  Sportowy dla dzieci ukierunkowany na zajęcia piłki nożnej”, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podaje treść oferty do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Łasin, 
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, p. 21.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (14 lipca 2023)
Opublikował: Joachim Grabowski (14 lipca 2023, 11:59:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192