Program współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania opinii do załączonego projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łasin lub prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łasin. 

Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 2 października 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia.kowalczyk@lasin.pl
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (18 września 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (18 września 2023, 12:07:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (18 września 2023, 13:12:11)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218