KOKiS.525.2.2014Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

KOKiS.525.2.2014
Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową  na realizację zadania publicznego

        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234 poz. 1536 z późn. zm.)  w związku  z wpływem  w dniu 11 lipca 2014 r. oferty  Ludowego Klubu Sportowego „Piast”                        ul. Tysiąclecia 3,  86-320 Łasin dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej  pod nazwą „ Półkolonie sportowe dla dzieci i młodzieży”  Burmistrz Miasta i Gminy Łasin  podaje treść oferty do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (15 lipca 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 lipca 2014, 13:35:19)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (13 kwietnia 2018, 10:34:00)
Zmieniono: zmiana kategorii

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1021