Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina  z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy                          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)  do zgłaszania opinii do załączonego projektu  „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 14.10.2015 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl .


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (28 września 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (28 września 2015, 14:52:20)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (13 kwietnia 2018, 10:35:44)
Zmieniono: zmiana kategorii

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 613