Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  do zgłaszania opinii do załączonego projektu  „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian  w terminie od dnia 25.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl .

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (22 września 2017)
Opublikował: Bartosz Żmuda (25 września 2017, 09:28:50)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (13 kwietnia 2018, 10:39:19)
Zmieniono: zmiana kategorii

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 553