Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego


        Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)  w związku  z wpływem  w dniu 29 czerwca 2018 r. r. oferty  Ludowego Klubu Sportowego „Piast” ul. Tysiąclecia 3,  86-320 Łasin dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej  pod nazwą „ Kolonie sportowe dla dzieci i młodzieży” Burmistrz Miasta i Gminy Łasin  podaje treść oferty do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (3 lipca 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 lipca 2018, 10:10:44)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (23 października 2020, 14:23:59)
Zmieniono: 2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 652