Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688)  do zgłaszania opinii do załączonego projektu  „Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian  w terminie od dnia 17 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl . 


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (16 września 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 września 2019, 11:20:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (23 października 2020, 14:26:50)
Zmieniono: 2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499