2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Uchwała nr XXIX/256/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport...


Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 05.10.2021 poz. 4857

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (30 września 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (1 października 2021, 11:01:50)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (22 października 2021, 09:10:45)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 522