2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Uchwała nr XLIII/350/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia ...


Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 29.11.2022 poz. 6171

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (24 listopada 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (25 listopada 2022, 10:54:28)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (14 kwietnia 2023, 12:36:51)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171