Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Informacje

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie sp.z o.o na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Łasin w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Miasta i Gminy Łasin w miejscowości Łasin - Wybudowanie. (Oczyszczalnia ścieków)

2. PSZOK czynny jest:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 18:00 
oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00

3. PSZOK przyjmuje wyłącznie posegregowane wskazane poniżej rodzaje odpadów, dostarczane tylko własnym środkiem transportu, które nie zostały zebrane przez podmiot odbierający odpady od mieszkańców Miasta i Gminy Łasin:

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 papier i makulatura,
 metale,
 tworzywa sztuczne,
 opakowania ze szkła,
 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 popioły paleniskowe,
 odzież i tekstylia,
 przeterminowane leki,
 chemikalia,
 zużyte baterie i akumulatory,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe,
 zużyte opony,
 odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło)

Ww. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców zamieszkujących Miasto i Gminę Łasin.

Odpady zmieszane oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji przekazywane są przez podmiot odbierający odpady na terenie Miasta i Gminy Łasin do Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Składowisko w Zakurzewie, Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz.

Wykonawcą odbierającym odpady z terenu Miasta i Gminy Łasin jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Urbański (15 listopada 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 listopada 2019, 14:13:42)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (23 czerwca 2020, 13:56:06)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503