Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

Szanowni Państwo,dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysomi byłym sołtysom, [...]

Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa  i Gospodarki Gruntami- pok. 16, tel. tel. 466-50-43 wew. 26 [...]

metryczka